Vi flyttar till nya lokaler

Den 7-10Feb har vi stängt för flytt

Vi flyttar nu till det nybyggda området ”Hinzen Gränd” längst 52an mittemot Anderslunds Koloniträdgårdar.

Butik och verkstad hålls stängt under flytten den 7-10Feb

Vår nya adress blir Hinzens Gränd 5, Postnummer 611 39 Nyköping